Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

شکنجه به خاطر سنت / فردوس تاجدینی

میلیون ها دختر به خاطر سنت نه تنها در آفریقا، قربانی ناقص سازی جنسی می شوند

جهان روز شنبه روز بین المللی علیه ناقص سازی جنسی دختران را بزرگ می دارد. طبق تخمین سازمان حقوق بشر بیست هزار تن از زنان در آلمان قربانی ناقص سازی جنسی هستند. در سراسر جهان این رقم به 140 میلیون می رسد.

و این تنها زنان آفریقا نیستند که قربانی اند. سازمان کمک به رشد کشورها- وادی به مناسبت این روز تحقیقاتی را درباره ناقص سازی جنسی دختران کرد عراق منتشر نمود. طبق این گزارش تحقیقی بیش از 70 درصد دختران و زنان این ناحیه به درجات متفاوتی ناقص سازی جنسی در موردشان اعمال شده است.
این تحقیقات نشان می دهد که در شمال عراق این مسئله ظاهرا حاصل عملی پدرسالارانه نیست. در همه مناطق مورد تحقیق در درجه اول مادران هستند که این ناقص سازی را به اجرا در می آورند. مردان به ندرت با این مسئله سرو کار دارند-در منطقه اربیل سه چهارم مردانی که مورد پرسش قرار گرفته اند، ادعا می کنند که در باره ناقص سازی جنسی چیزی نشنیده اند.
اما این به این معنا نیست که مردان در این مسئله نقشی ندارند.این تحقیقات هم چنین نشان می دهد که هیچ گروهی به اندازه اقتدار مذهبی کلا مردانه روی سنت ناقص سازی جنسی دارای نفوذ نیست. اکثریت مادران مورد پرسش واقع شده که میگذارند دخترانشان قربانی چنین سنتی شوند، دستور شرعی را دلیل این کار خود می نامند، گرچه قرآن چنین عملی را تشویق نمی کند. با این حال آشکارا جای موضع مخالف از سوی متنفذین مذهبی و قانون خالی است. علاوه براین مسائل جنسی به طور عام و ناقص سازی جنسی دختران بطور خاص از موضوعات ممنوعه و تابو می باشند. روشنگری در این موارد صورت نمی گیرد.
دست اندرکاران این تحقیقات پایین بودن میزان دختران قربانی ناقص سازی جنسی در میان سنین جوان تر را نشانه امیدی می دانند- نشانه آن که این سنت در حال پس روی است. در میان زنان تحصیل کرده تعداد مادرانی که دختران خود را در معرض چنین شکنجه ای قرار می دهند، کمتر است. با این حال سی و هفت درصد همه زنان فارغ التحصیل از دانشگاه که مورد پرسش قرار گرفته اند، مورد ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.
وادی که پانزده سال است در عراق فعالیت می کند، سازمان های بین المللی از جمله یونیسف را مورد سرزنش قرار میدهد، که در این مورد فعالیت چندانی صورت نمی دهند و این که اگر در هر جایی از ناقص سازی جنسی صحبت نمی شود، به این معنا نیست که این عمل در آنجا صورت نمی گیرد.
در روز جمعه آینده مجلس سنای آلمان در مورد طرح قانونی برای جرم شناختن ناقص سازی جنسی در آلمان، نشست مشورتی خواهد داشت. در این طرح ، قانون جزایی آلمان انجام این عمل در خارج از کشور، چنان چه قربانی ساکن آلمان باشد را نیز جرم خواهد شناخت.

عملی توام با عواقب
در عمل ناقص سازی جنسی کلیتوریس بخشا یا تماما بدون انجام بی حسی بریده می شود، غالبا توسط افراد غیر متخصص با تکه ای شیشه یا تیغ ریش تراشی. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 25 درصد دختران یا در حین این عمل و یا در اثر عوارض آن مانند شوک، خونریزی شدید و عفونت می میرند. دختران قربانی چنین شکنجه ای بخشا در تمام طول زندگی خود از عوارض آن رنج خواهند برد.

ترجمه از روزنامه کلنرشتات آنسایگر6.2.2010 – فردوس تاجدینی