Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

محاصره کنسولگری ایران در فرانکفورت توسط معترضان

شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی:
صبح امروز، چهارشنبه ، 14 بهمن، کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت به مدت دو ساعت در محاصره معترضین ایرانی و آلمانی(آنتی فا تهران) قرار گرفت. این گروه که از ساعت 7 صبح در مقابل کنسولگری حاضر شده بودند، ابتدا جلو در اصلی و در پارکینگ کنسولگری صف کشیدند، پس از آن، گروهی از جوانان چپ آنتی فاشیست آلمانی، با زدن سه قفل بزرگ بر در کنسولگری، ورود به آن را برای کارکنان و مراجعان غیرممکن کردند.

دقایقی پس از ساعت 7، فردی که به گفته برخی از شاهدان، کنسول ایران در فرانکفورت است، قصد ورود به کنسولگری را داشت که پس از آن که با صف معترضان مواجه شد، با ماشین به معترضان و زیر گرفتن آنها را داشت که با ممانعت پلیس و شعارهای "تروریست برو گمشو" ی معترضان، مجبور به عقب نشینی شد.
معترضان، که خواسته اصلی شان آزادی زندانیان سیاسی بود، به زبان آلمانی، شعارهای زیر را به مدت چند ساعت تکرار می کردند:
- زنده باد همبستگی بین المللی
- قتل، ترور و اعدام، جمهوری اسلامی است
- محمودی احمدی نژاد، از تو متنفریم
- دیکتاتور باید برود
- مرگ بر جمهوری اسلامی
- ما اینجاییم، صدایمان بلند است، برای اینکه آزادی ما ازمان گرفته می شود
- پلیس آلمان از اسلامیستها حمایت می کند
- پول آلمانی، اسلحه آلمان، شریک جرم در همه دنیا
پلیس که از ابتدا با مقاومت همراه با سکوت معترضان درباره فرد مسئول آکسیون که بتواند با او بر سر کنار رفتن از جلو در کنسولگری و بازکردن آن مذاکره کند مواجه شده بود، پس از اخطارهای پیاپی، حدود ساعت 7 و نیم اقدام به پیاده کردن نیروهای ضد شورش و مستقر کردن چندین ماشین پلیس در مقابل کنسولگری کرد. پلیس سرانجام وقتی معترضان حاضر نشدنداعتراض خود را آن طرف خیابان، در مقابل کنسولگری ادامه دهند، با یک ساعت و نیم. تاخیر، سرانجام حدود ساعت 9 اقدام به دستگیری تمام معترضین، از جمله یک وکیل آلمانی که تاکنون در موارد متعدد، به اپوزیسیون ایرانی کمک کرده است، کرد. تمامی دستگیر شدگان، به مقر مرکزی پلیس فرانکفورت انتقال داده شدند. با این وجود، همه آنان، بعد از ثبت نام و مشخصاتشان توسط پلیس، تا پیش از ساعت 11 صبح آزاد شدند. همچنین تعداد زیادی از مردم، در تمام مدت شاهد این اقدام اعتراضی بودند. خبرنگاران رسانه های آلمانی (دو تلویزیون و چندین روزنامه) نیز از ساعت 8 صبح به بعد یا حضور در مقابل معترضان، اقدام به انعکاس خبر این آکسیون در سطحی وسیع کردند.
امروز بعد از ظهر نیز گروه دیگری از معترضان به نقض حقوق بشر در ایران، قرار است با حضور در پارلمان هسن، خواست فشار آوردن به دولت المان برای قطع روابط دیپلماتیک خود تا قطع عدامها و آزادی زندانیان سیاسی و نیز ایحاد تسهیلاتی در استان هسن آلمان برای پذیرش پناهجویانی که در ماههای اخیر مجبور به ترک ایران شده اند را رسما مطرح کنند.
ویدئوهای این آکسیون اعتراضی را در لینکهای زیر ببینید.
- محاصره کنسولگری جمهوری اسلامی
- اخطار پلیس و آماده باش آنها برای شکستن حلقه معترضین
- آمادگی پلیس ضد شورش برای حمله به معترضین
- سرود سر اومد زمستون در مقابل کنسولگری رژیم در فرانکفورت
- حمله پلیس به معترضین و محاصره کنندگان کنسولگری
-
http://www.youtube.com/watch?v=ZmW-fZJj6J4
http://www.youtube.com/watch?v=sIxvGTdgF9I
http://www.youtube.com/watch?v=XIqcQXZMUQ0
http://www.youtube.com/watch?v=rrwsWfM_SY0

http://www.youtube.com/watch?v=X9Y52Q_l8J4
http://www.youtube.com/watch?v=8GIdXV1Iezo
حمله پلیس به معترضین و محاصره کنندگان کنسولگری
http://www.youtube.com/watch?v=luj52nR-Dik
ادامه حمله پلیس به معترضین و محاصره کنندگان کنسولگری
http://www.youtube.com/watch?v=Ng85JYpqnuU
ادامه حمله پلیس به معترضین و محاصره کنندگان کنسولگری
http://www.youtube.com/watch?v=ZmW-fZJj6J4
فیلم ها در کانال شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی قابل مشاهده هستند.
کانال ما:
FilmZanan
فیلم ها از شادی امین
عکس از آنتی فا تهران