Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

نجمی علوی درگذشت

نجمی علوی از پایه‌گذاران جنبش زنان ایران و عضو هیئت تحریریه مجله زنان «بیداری ما» در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

خانم علوی یکی از مبارزان در جنبش مشروطه و خواهرِ بزرگ علوی نویسنده نامدار ایرانی است.

وی همچون دو برادر خود مرتضی و بزرگ علوی سال‌های زیادی از عمرش را (۶۲ سال) خارج از ایران سپری کرد و عاقبت جمعه گذشته در لندن درگذشت.

از نجمی علوی سه جلد کتاب برجای مانده است که آخرین آن، به نام «ما هم در این خانه حقی داریم» اخیرا در ایران به چاپ چهارم رسیده است. نشریه «بیداری ما» که خانم علوی یکی از اعضای آن بود، در فاصله سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۶ توسط گروهی از زنان روشنفکر فعال در جنبش ملی زنان ایران و با محور قراردادن موقعیت و حقوق شهروندی زنان ایرانی منتشر می‌شد.

این نشریه به گفته خانم علوی «پایگاه مستحکمی در برابر فشار نیروهای متعصب مذهبی علیه زنان به‌ شمار می‌آمد.» نجمی علوی فعال جنبش ملی زنان، متولد سال ۱۲۹۷ خورشیدی، ششمین و ‌آخرین فرزند ابوالحسن علوی از مبارزان دوران مشروطه بود.

خانم علوی در زمانی که در ایران زندگی می‌کرد به عضویت حزب توده درآمد و بعد‌ها به عنوان پناهنده به اتحاد جماهیر شوروی سابق رفت و ۳۴ سال در آنجا زندگی کرد. وی بعد‌ها به لندن رفت و تا آخر عمر در آنجا اقامت داشت.