Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

در حمايت از حقوق همجنسگرايان و برای مقابله با هموفوبيا و پدوفيلی

از آنجا که

- سازمان بهداشت جهانی نيز در همخوانی با دستاوردهای علوم پزشکی و روانشناسی امروز اعلام کرده است، همجنسگرايی انحراف جنسی و يا روانی نيست بلکه نوعی گرايش جنسی طبيعی و عادی است که در نزد برخی از انسانها ديده می‌شود ؛

- همجنسگرايی صرفا در گرايش جنسی دو انسان نسبت به يكديگر خلاصه نمي شود ، بلكه نيازهاي روحي ، عشقی و عاطفی را نيز در بر مي گيرد؛

- همجنسگرايی ربطی به رنگ، نژاد، مذهب، مليت، وموقعيت اجتماعی ندارد و زنان و مردان همجنسگرا در همه جوامع انسانی و در تمام اقشار جامعه وجود دارند؛

- همجنسگرايی از مقوله بچه بازی ( پدوفيلی) نيست و این دو ربطی به هم ندارند. همجنسگرايی گرايش عاطفی و جنسی يک فرد بالغ به فرد بالغ ديگری است که بر اساس خواسته و علاقه دو طرفه و بدون زور و اجبار به برقراری رابطه با هم می پردازند. پدوفيلی رابطه جنسی با كودكان است كه می‌تواند از نوع هم‌جنس يا جنس مخالف باشد و بايد عمل مجرمانه تلقی‌ گردد؛

- سرکوب همجنسگرايان و ناديده گرفتن حقوق آنها در جوامع بسته و محروم از آزادی و دمکراسی ابعاد گسترده و بسيار غير انساني به خود مي گيرد؛

- در جوامع باز و دمکراتيك، بدليل وجود امكان روشنگري و تشكل براي همجنسگرايان و حاميان آنها در سطح جامعه و همچنين وجود پشتوانه ي قانوني و حقوقي، امكان نقض حقوق همجنسگرايان و نفي حضور اجتماعي آنان به حداقل مي رسد؛

- حقوق همجنسگرايان بخشی از حقوق بشر است و مدافعان حقوق بشر در جهان در فعاليتهای خود براي موضوع بی حقوقی همجنسگرايان و ستمی که بر آنها می رود جايگاه خاصی قائلند؛

- پذيرش حقوق همجنسگرايان در مسير طرد آن بخش از سنتها كه با حقوق بشر ناسازگارند، و در راستاي تضعيف ارزش های پدرسالار، امري بسيار مهم قلمداد مي شود؛

- حضور علني همجنسگرايان درکشورهای آزاد در كليه ي عرصه ها از هنر و ادبيات گرفته تا انديشه و سياست دال بر آن است که همجنسگرايان مي توانند سهم بسزايي در راه بهبود جامعه ي بشري در كليه‌ي عرصه هاي حيات بشري بر عهده گيرند؛

- هموفوبيا بمعنی ترس، نفرت و گريز از همجنسگرايی و همجنسگرايان، و اجتناب از گشودن باب گفتگو در باره همجنسگرايی، تنها به افراد همجنسگرا آسيب نمی رساند بلکه به ماندگاری ارزشها و سنت های غلط و غير انساني ياري مي رساند.

ما امضاء کنندگان زير

- از برابری حقوقی همجنسگرايان دفاع کرده و خواستار لغو قانون مجازات همجنسگرايان در قوانين کشور هستيم.

- خواهان مبارزه قاطع با پديده بچه‌بازی‌ ( پدوفيلی) از هر نوع آن ( سوء استفاده جنسي از پسران و دختران نابالغ) هستيم و به خصوص سوء استفاده جنسی از دختران نوجوان تحت عنوان ازدواج‌های سنتی، شرعی يا قانونی را محكوم می‌كنيم.

- از همه هموطنان بخصوص فعالان حقوق بشر، گروههای فرهنگی، اجتماعی ، سياسی و شخصيتها می خواهيم که به ما بپيوندند و با موضع گيری صريح و علنی در اين باره مسئوليت و شهامت فرهنگی و مدني نشان داده و به روشن شدن افکار عمومی ياری رسانند.

- روز 17 ماه مه ( 27 اردیبهشت) روز جهانی مقابله با هموفوبيا است. ما از صاحبان وسايل ارتباط جمعی ايرانی در داخل و خارج کشور درخواست می کنيم که در اين روز به طرح وسيع موضوع همجنسگرايی و مسائل همجنسگرايان ايران پرداخته، راه را برای طرح جدی تر مسئله هموار سازند.

امضا كنندگان:

ويكتوريا آزاد (فعال سياسي) ، دكتر مژگان آموزگار (راديولوژيست)، شهرزاد ارشدي (عكاس و فيلمساز)، جواد اسديان (شاعر)، نسرين الماسي (روزنامه نگار)، شادي امين (فعال زنان)، گلناز امين (فعال زنان)، بهمن اميني (ناشر و روزنامه نگار)، خسرو باقرپور(شاعر و نويسنده)، دكتر حسين باقرزاده ( فعال سياسي و حقوق بشري)، بهروز به نژاد (اهل تئاتر)، دكتر اردوان بياني (حقوقدان)، نيلوفربيضايي(نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر)، روشنك بيگناه (شاعر)، دكتر ناصر پاكدامن (محقق و استاد دانشگاه)، فرزانه تاييدي (اهل تئاتر)، كيانوش توكلي (فعال سياسي و روزنامه نگار)، جهانشاه جاويد (روزنامه نگار)، بهرام چوبينه ( نويسنده وپژوهشگر)، نسيم خاكسار(نويسنده)، دكتراسماعيل خويي (شاعر)، محمود رفيع (فعال حقوق بشر)، فتحيه زركش يزدي (فعال سياسي و حقوق بشري)،
اكبر سردوزامي (نويسنده)، نوشين شاهرخي (نويسنده)، شهلا شفيق (نويسنده و پژوهشگر)، داريوش شكوف (فيلمساز)، پرهام شهرجردي (شاعر)، بهروز شيدا (نويسنده و منتقد)، دكتر فرزين طايفه (پزشك)، علي عبدالرضايي (شاعر)، دكتر سياوش عبقري (فعال سياسي و استاد دانشگاه)، دكتر شهلا عبقري (فعال سياسي و استاد دانشگاه)، ميرزا آقا عسگري (ماني) (شاعر)، اسد عليمحمدي (وبلاگ نويس)، سهيلا قدس طينت (نويسنده)، زيبا كرباسي (شاعر)، فرهنگ كسرايي (نويسنده و بازيگر تئاتر)، صمصام كشفي (شاعر)، شيما كلباسي (شاعر)، كورش گلنام (فعال سياسي)، ژيلا مساعد (شاعر)، شاهرخ مشكين قلم (رقصنده، بازيگرو كارگردان تئاتر)، اسفنديار منفردزاده (آهنگساز)، شكوه ميرزادگي (نويسنده)، رامين مولايي (فيلمبردار)، حجت نارنجي (فعال سياسي)، آرمان نجم (فيلمساز)، دكتر مسعود نقره كار (پزشك، نويسنده و پژوهشگر)، شهين نوايي (فعال زنان)، هادي يوسفي (فعال سياسي)

امضا كنندگان (ليست نهايي):

آريا (از ايران)، ، دانيال آذري (فعال سياسي و فرهنگي)، علي اكبر آزاد (محقق و استاد دانشگاه)، ويكتوريا آزاد (فعال سياسي) ، سهيل آصفي (روزنامه نگار)، دكتر مژگان آموزگار (راديولوژيست)، مينا احدي (فعال سياسي)، امير احمدي، داريوش احمدي (فعال سياسي)، سودابه اردوان (نويسنده، نقاش و مجسمه ساز)، شهرزاد ارشدي (عكاس و فيلمساز)، بابك اسدي (دانشجو)، جواد اسديان (شاعر)، محمد رضا اسكندري (فعال سياسي و حقوق بشري)، امير حسين افراسيابي (شاعر و معمار)، لطيفه افشاري، نادره افشاري (نويسنده)، دكتر گودرز اقتداري (فعال حقوق بشر)، نسرين الماسي (روزنامه نگار)، آيدا امير فلاح (دانشجو)، امير (از ايران)، امير مجيد (از هلند)، شادي امين (فعال زنان و روزنامه نگار)، گلناز امين (فعال زنان)، بهمن اميني (ناشر و روزنامه نگار)، الناز انصاري (خبرنگار و فعال زنان)، شعله ايراني (روزنامه نگار)، عماد ايراني (دانشجو و فعال حقوق همجنسگرايان)، اصغر ايزدي (فعال سياسي)، اكبر ايل بيگي، مزدك بامدادان (پژوهشگر)، مهران براتي (پژوهشگر و فعال سياسي) ، منيره برادران (نويسنده و فعال حقوق بشر) ، نسيم بريد ، خسرو باقرپور(شاعر و نويسنده)، دكتر حسين باقرزاده ( فعال سياسي و حقوق بشري)، بهروز به نژاد (اهل تئاتر)، بنيامين (از اهواز)، سعيد بيات (دانشجوي رشته كامپيوتر)، دكتر اردوان بياني (پزشك و حقوق دان)، نيلوفربيضايي (نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر)، روشنك بيگناه (شاعر)، امير پ (از تهران)، آرشام پارسي (سخنگوي سازمان همجنسگرايان ايراني)، دكتر تورج پارسي (نويسنده و استاد سابق دانشگاه)، دكتر ناصر پاكدامن (محقق و استاد دانشگاه)، مرتضي پاكي (فعال حقوق بشر)، طاهره خرمي (فعال سياسي و حقوق بشري)، علي پور خليلي، سهيلا پور ، مارسل پوريان، پويا (از ايران)، پويان (مدرس دانشگاه- ايران)، فرزانه تاييدي (اهل تئاتر)، دكتر محمود تهراني مرادخاني (پزشك و فعال سياسي)، كيانوش توكلي (فعال سياسي و روزنامه نگار)، رويا تيموري (فعال حقوق بشر)، جهانشاه جاويد (روزنامه نگار)، ميلاد جلالي (مهندس نفت)، نسرين جلالي (نويسنده و فعال سياسي)، بهرام چوبينه ( نويسنده وپژوهشگر)، حامد (از تهران)، پروانه حميدي (بازيگر تئاتر)، نسيم خاكسار(نويسنده)، دكتراسماعيل خويي (شاعر)، لادن داور (فعال زنان)، آرتا داوري (نقاش)، جو داوي (ايران)، ‌دلارام (سردبير مجله ماها)، ساسان دهقان ، صبا راوي (سازمان همجنسگرايان ايراني ، هلند)، رضا از تهران (فوق ليسانس ساختمان)، ميهن روستا (فعال زنان)، فريد دهكردي (مشاور خانوادگي)، فريده رضوي ( گرافيست)، شاهرخ رئيسي (سازمان همجنسگرايان ايراني)، محمود رفيع (فعال حقوق بشر)، رهام رفيعي (وبلاگ نويس همجنسگرا)، ميترا زاهدي (بازيگر و كارگردان تئاتر)، فتحيه زركش يزدي (فعال سياسي و حقوق بشري)، دكتر بهمن سرايي (آرشيتكت و گالريست)، پارميس سعدي (محقق و مترجم)، فرود سياوش پور (فعال سياسي)، دكتر محمد سيد راضي (دكتر مهندسي شيمي)، رضا شب بين (وبلاگ نويس و همجنسگرا)، دكتر امير شبيري (پزشك، متخصص مغز و اعصاب و روانپزشكي)، اكبر سردوزامي (نويسنده)، هاله سلحشور (وبلاگ نويس)، نوشين شاهرخي (نويسنده)، ساندرا شايسته (نويسنده و محقق)، شروين (از ايران)، علي شريف (دانشجوي مهندسي)، شهلا شفيق (نويسنده و پژوهشگر)، فرهاد شكري، داريوش شكوف (فيلمساز)، پرهام شهرجردي (شاعر)، بهروز شيدا (نويسنده و منتقد)، پيام شيرازي (نويسنده و فعال حقوق همجنسگرايان)، جهانگير شيرازي (فعال اجتماعي)، منصور صابري (فعال همجنسگرا)، سعيد صالح ، دكتر سعيد صالحي نيا (فعال سياسي)، علي صديقي (نويسنده و روزنامه نگار)، دكتر فرزين طايفه (پزشك)، امير طهماسين (دانشجو)، سهيل عالي پور (فعال حقوق همجنسگرايان)، علي عبدالرضايي (شاعر)، هادي عبد الناسي، دكتر اصغر عبدي (پژوهشگر و فعال حقوق بشر)، دكتر سياوش عبقري (فعال سياسي و استاد دانشگاه)، دكتر شهلا عبقري (فعال سياسي و استاد دانشگاه)، دكتر زري عرفاني (مسئول راديو پارس و فعال سياسي)، عليرضا عزيزي (فعال حقوق بشر)، ميرزا آقا عسگري (ماني) (شاعر)، حسين علوي (روزنامه نگار و تحليلگر سياسي)، عليرضا (مهندس هوافضا-ايران)، مسعود عليزاده، اسد عليمحمدي (وبلاگ نويس)، شاهين فاطمي (پروفسور اقتصاد)، شايان فتحعلي ، رضا فرمند (شاعر)، دكتر بهروز فروتن (پزشك) ، مهدي فروزندي (نقاش و كارشناس هنرهاي تجسمي)،‌ آيدين فرهادي (دانشجو)، ترانه فروهر (سازمان همجنسگرايان ايراني)، اختر قاسمي (عكاس)، علي قائدي، نرگس قاليچي، سهيلا قدس طينت (نويسنده)، علي قدم كبير، ساسان قهرمان (نويسنده ، بازيگرو كارگردان تئاتر)، ساقي قهرمان (شاعر)، رنجان كارون ارانته ، شبنم كاوسيان (دانشجو)، زيبا كرباسي (شاعر)، ابراهيم كريمي ، فرهنگ كسرايي (نويسنده و بازيگر تئاتر)، صمصام كشفي (شاعر)، علي كشگر (صاحب امتياز نشريه تلاش و فعال سياسي)، شيما كلباسي (شاعر)، كورش گلنام (فعال سياسي)، برديا گوران ، علي لهراسبي ، ليلاج (ايران)، علي محجوبي (عضو فراكسيون سبزهاي پارلمان آلمان)، محمد (از تهران)، ميريعقوب محمودي ملا احمدي (مهندس)، آيدين مختاري ، فرخنده مدرس (روزنامه نگار و فعال سياسي)، حامد مرواريد فروش (كارمند سازمان ملل متحد)، ژيلا مساعد (شاعر)، شاهرخ مشكين قلم (رقصنده، بازيگرو كارگردان تئاتر)، وريا مظهر (نويسنده و شاعر)، پژمان مقصودي، خسرو منصف شكري (دانشجوي رشته رياضي)، اسفنديار منفردزاده (آهنگساز)، فرهاد منوشان (مهندس تاسيسات)، مهتاب (مهماندار هواپيما- ايران)، پيروز مهرآيين (سازمان همجنسگرايان ايراني)، مهران مهرداد (داشجوي رياضيات)، شكوه ميرزادگي (نويسنده)، رامين مولائي (فيلم پرداز)، آلان نارنجي (دانشجو)، بهار نارنجي (دانشجو)، حجت نارنجي (فعال سياسي)، آرمان نجم (فيلمساز)، دكتر مسعود نقره كار (پزشك، نويسنده و پژوهشگر)، شهين نوايي (فعال زنان)، فروغ نيري (فعال فرهنگي)، نيما (دانشجوي مهندسي از ايران)، ورند وارطانيان (نويسنده، نقاش و شاعر)، آريان ورجاوندي (سازمان همجنسگرايان ايراني)، جواد ولدان (مهندس و روزنامه نگار)، هاني هويدا (دانشجو)، هادي يوسفي (فعال سياسي)

و

كميته بين المللي عليه سنگسار، نشريه بيدار، سازمان همجنسگرايان ايراني (pglo)، نشريه ماها، نشريه چراغ ، راديو رها