Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

آرزوهای زنان در 8 مارس 1384 / منصوره بهکیش

من نیز آرزو دارم زنان و مردان و کل جامعه انسانی به آن حد از رشد و بلو غ اجتماعی و فردی برسند که به خاطر خودخواهی و راحتی خود و همچنین برای اثبات حقانیت خود، بازدارنده دیگری نباشند.

تعدادی از آرزوهایی که می خوانم در مراسم روز دوشنبه و بقیه به طرق دیگر، جمع آوری شده است.
1- به امید روزی که شخصیت زن و فکر زن و عمل زن به طور منصفانه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
2- نگاه به یک زن، نگاه به یک انسان.
3- آرزو دارم که کار نکنم و بدون دغدغه مالی بازنشسته شوم، و پس از آن وقت کافی جهت مطالعه داشته باشم.
4- به هر انسان چه زن، چه مرد به چشم انسان نگریسته شود و تساوی کامل بین انسان ها و تلاش هر دو جنسیت برای رسیدن به کمال انسانی.
5- دنیایی برابر فارغ از هر گونه تبعیض.
6- به امید روزی که دیگر هیچ تشکلی برای حمایت از حقوق زنان وجود نداشته باشد.
7- به امید دنیایی خالی از تبعیض.
8- به امید روزی که نگاه جنسی از زندگی حذف شود.
9- آرزوی جهانی برابر برای همه انسان ها، بدون تبعیض، بدون طبقه.
10- برابری همه انسان ها و خصوصاً رفع تبعیض جنسی بزرگترین آرزوی من به عنوان یک زن.
11- آرزو می کنم روزی فرا برسد که در آن تمامی زنان از یوغ تسلط مردسالارانه و حاکمیت مردسالارانه رها شوند و این نصف جمعیت دنیا، جایی برای زیست آزاد، رها و زنانه پیدا کنند.
12- عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی.
13- پرواز کنم (بال در بیارم).
14- آرزو می کنم هیچ کسی را به خاطر اینکه گریه می کند، ضعیف و احمق ندانند و همه یاد بگیرند که باید گریست.
15- آزادی هیچ کس بسته به محدود کردن دیگری نباشد، اینکه ذهنیت های سنتی من، منو و دیگران را و زنها رو از آزادیهاشون منع نکنه.
16- که مثل یک انسان، یک انسان قوی، یک ابر انسان زندگی کنم و همه زن های دیگه و همۀ مردهای دیگه و همه انسان های دیگه مثل یک ابر انسان زندگی کنند.
17- آزادی.
18- آرزوی من زندگی فرزندانمان در دنیایی بدون جنگ و تبعیض است.
19- رهایی از همه بندهای تنیده شده در وجود من.
20- عدالت اجتماعی، آزادی بیان، آزادی اندیشه.
21- هیچکس به خاطر جنسیت اش محکوم و یا ناچار به انجام کاری نشود.
22- هیچ زنی زیر سلطه و قوانین مرد سالارانه، دیگر پا به این دنیا نگذارد.
23- تغییر موضع قدرت زن ها.
24- روزی فرا رسد که صرفاً زن بودن مانع دست یافتن به خوست ها و آرزوهایی که حق هر انسانی نشود.
25- آرزویی بود که قابل بیان شدن نیست.
26- من می خواهم پرواز کنم و ببینم آن بالاها در آسمان چه خبر است.
27- من مطلقاً آرزوی زنانه ندارم، آرزوی من جهانی عاری از ستم سرمایه و خرافه های آن از جمله تبعیض های نژادی و ملی و قومی و جنسی و ... است. از نظر من تنها با برافتادن مالکیت خصوصی برابری انسان ها متحقق است.
28- آرامش درونی و پیدا کردن علت های از دست دادن این آرامش ها.
29- آرزو دارم صلح و آرامش در تمام دنیا برقرار باشد.
30- آرزو دارم تبعیضات حقوقی زنان برداشته شود. سطح فکرهای فرهنگی آنقدر ترقی یابد که انسان در محیط خانه و اجتماع احساس آرامش یابد. به امید آن روز
31- داشتن آرامش، داشتن خانه و آرام شدن پسرم.
32- خوشبختی خواهرانم.
33- به امید بزرگ شدن بچه ها در فضایی باز، سرشار از محبت و صمیمانه، مثل شکل های فبیله ای نه خانواده های مدرن امروزی که مشکل ساز است هم برای بچه ها و هم عمدتاً برای مادران.
34- آرزوی برابری و اینکه هیچگاه به دلیل جنسیت حذف نشوم.
35- به عنوان یک زن، آروزی روزی را دارم که بتوانم به عنوان یک انسان از هر بعد در جامعه حضور داشته باشم، انسانی که خالق، مادر و خاص (نه از دید تبعیض)است. دوست دارم سایه های حضور مرا خط نزنند و بر تنم نشانی از متفاوت بودن به جا بگذارند، دوست دارم آفتاب به همه وجود و ذهنم بتابد.
36- من به عنوان یک زن که 40 سال دارم و شاغل و مجرد هستم، آرزو دارم درآمدم طوری باشد گه یک زندگی نرمال و راحت داشته باشم.
37- در این جامعه اسلامی، جایگاه خود را به دست بیاورم.
38- دوست دارم شوهری مهربان، صبور داشته باشم و از نظر اقتصادی مشکلی نداشته باشیم، مستأجر نباشیم، بچه هایم درس خوان باشند و عاقل و در اجتماع موفق، در درجه اول آرزوی سلامتی برای خودم و خانواده دارم.
39- زن و مرد هر دو انسانند من به عنوان زن آرزوی خاصی که مربوط به جنسیت ام باشد ندارم.
40- فقط سلامتی.
41- بزرگ ترین آرزوی من، برابری کامل حقوق مرد و زن و برقراری دموکراسی در جامعه انسانی است.
42- رفاه اجتماعی، برابری حقوق زن و مرد، آزادی بدون قید و بند اجتماعی و حمایت قانون.
43- به عنوان یک زن، آرزو دارم که هیچ آرزویی نداشته باشم.
44- تساوی حقوق زن و مرد در جامعه.
45- آرزو دارم دارای خانه بشوم و از نظر مالی در حد معقول باشیم بدون نیاز به دیگران.
46- همیشه آرزو می کردم در شرایط اجتماعی و فرهنگی ای زندگی کنم که فقط انسان بودن ملاک ارزش آدم ها بود. برابری زن و مرد شاید یک شعار باشد ولی حداقل زن نیز مانند مرد حق انتخاب داشته باشد. آنچه د رافکار ما برای زن عیب محسوب می شود برای مردان نیز عیب باشد یا اگر نیست برای هیچ کدام. فقط زن باید رفتار خاصی داشته و همیشه شئوناتی را رعایت کند. اگر زنی در زندگی با قدرت و اراده قوی عمل کند برای تعریف می گویند: فلان خانم مانند مرد است.

من نیز آرزو دارم زنان و مردان و کل جامعه انسانی به آن حد از رشد و بلو غ اجتماعی و فردی برسند که به خاطر خودخواهی و راحتی خود و همچنین برای اثبات حقانیت خود، بازدارنده دیگری نباشند. همه ما از قیم مآبی و تعیین تکلیف برای سایر انسان ها دست برداریم و بگذاریم که انسان ها برای دست یابی به نیازها و آرزوهایشان، خود تلاش کنند. همدیگر را دوست داشته باشیم و برای خواست های یکدیگر احترام قایل باشیم. هر کدام خود را محور عالم در نظر نگیریم و در نظر داشته باشیم که دیگرانی نیز هستند. هر کدام از ما در حد توان خود در پی شناخت شرایط بهتری برای تمامی انسان ها باشیم.

جمع آوری آرزوها همچنان ادامه دارد و بهتر آن است که این قبیل برنامه ها فقط در 8 مارس برگزار نشود و در طی سال تداوم داشته باشد و این آرزوها از میان تمام گروه ها، اقشار، قوم ها و دسته های مختلف اجتماعی جمع آوری شود.