Iranian women's Network Association (SHABAKEH)

متن مصاحبه راديویِي مژده ارسي درباره سمينار سراسری زندانيان سياسي، تابستان 2005

ما تلاش مان بر اين است که به مساله زندان، به مساله مشخص اعدام ها و مشخصاً اعدام هاي سال 67 (البته قضيه فقط به 67 اختصاص پيدا نمي کند و محدود نمي شود) از ابعاد مختلف بپردازيم.

همانطور که ميدانيد، هر ساله مراسمي در سراسر دنيا در اين رابطه برگزار ميشود. ما خواستيم که براي اولين بار زندانيان سياسي به همت خودشان برگزاري سمينار سراسري را به عهده بگيرند.

راديو تلاش: سپاسگزارم از شما رفيق مژده ارسي. ما هم شنيديم که شما قصد داريد نخستين سمينار سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران را از 15-17 يولي برگزار کنيد. ضمن خوش آمدگويي به شما و تشکر از اين که دعوت ما را پذيرفتيد که در خدمتتان باشيم، ميشنويم نظرات شما را و مسايل شما را در اين باب.
مژده ارسي: با سلام. همانطور که شما اشاره کرديد در اولين اطلاعيه¬اي که داديم تا حدودي روشن است که ما با چه قصدي اين سمينار را برگزار ميکنيم. من اينجا سعي ميکنم يک مقدار مسئله را بيشتر توضيح بدهم.
همانطور که ميدانيد، هر ساله مراسمي در سراسر دنيا در اين رابطه برگزار ميشود. ما خواستيم که براي اولين بار زندانيان سياسي به همت خودشان برگزاري سمينار سراسري را به عهده بگيرند. معتقديم که خاطره گويي به تنهايي کافي نيست و سمينار هدف خودش را فراتر از اين گذاشته است. چون تا به حال اغلب مراسمي که گرفته شده، نقشي که زندانيان سياسي در اين رابطه داشته¬اند، اين بود که در آن شرکت کنند و تعريف کنند که چه به سرشان آمده است ولي سمينار هدفش را، همان طور که گفتم، فراتر از اين قرار داده و ما تلاش¬مان بر اين است که به مساله زندان، به مساله مشخص اعدام¬ها و مشخصاً اعدام¬هاي سال 67 (البته قضيه فقط به 67 اختصاص پيدا نمي¬کند و محدود نمي¬شود) از ابعاد مختلف بپردازيم. در اين رابطه، موضوع¬هاي مختلفي را مطرح کرديم. چند موضوع کاري را اعلام کرده¬ايم، از جمله تاثيرات جسمي و روحي زندان و شکنجه است که از کارشناساني که يا تز دکترايشان را در اين رابطه نوشته¬اند يا تخصص¬کاري¬شان و يا تجربه کاري¬اشان به عنوان روان¬شناس يا روان¬پزشک در اين زمينه است، دعوت به عمل آمده که در اين زمينه سخنراني¬هايي ارائه بدهند.
به طور کوتاه راجع به شکل کار بگويم که ما تلاش کرده¬ايم که ترکيبي از سخنراني و گروه¬هاي کاري در اين سمينار به وجود بياوريم. به اين شکل که سخنراني ها کوتاه باشد. ما بين 20 تا 25 دقيقه وقت براي هر سخنران گذاشته ايم. و بعد از يک استراحت کوتاه، درباره هر موضوعي که سخنراني مي شود، وقت بيشتري گذاشته¬ايم براي صحبت و بحث راجع به همان موضوعاتِ طرح شده. براي همين، در واقع بين اين که سمينار فقط به شکل گروه¬هاي کاري پيش برود يا فقط به شکل سخنراني، خواستيم يک تلفيقي به وجود بياوريم.
همان طور که اشاره کردم، اولين موضوع، تاثيرات جسمي و روحي زندان و شکنجه است. البته اين هايي که مي گويم، هنوز قطعي نشده است که به چه ترتيبي خواهد بود. ما اين¬ها را در 2 تا 3 هفته آينده به شکل بروشور انتشار مي دهيم و به طور دقيق مي¬گوييم که چه موضوعاتي مطرح مي شود و چه کساني سخنراني خواهند کرد. يک بيوگرافي کوتاه از سخنرانان و چکيده¬اي هم درباره موضوعي که هر کس که مي خواهد صحبت کند. براي همين، همه اين موارد را قطعي نگيريد.

راديو تلاش: بعدا اين مشخص¬تر خواهد شد...
مژده ارسي: بله. مساله بعدي که مطرح مي¬شود، مساله خانواده¬ها و وابستگان زندانيان سياسي و تعقيب¬شدگان سياسي هستند که در اين رابطه کساني که دستگير نشدند، در واقع مد نظر هستند. يا کساني که وابستگان زنداني¬ها بودند و هستند، ازشان دعوت به عمل مي¬آيد و آمده که شرکت کنند و آن¬ها تجربه خودشان را بيان کنند و از زاويه ديد خودشان مساله را بررسي کنند. بعد مساله زنان و زندان هست که بررسي مي¬شود. مساله کودکان در زندان است که بررسي مي¬شود.
موضوع ديگر، احتمالا، مساله حقوقي، جنايت بر عليه بشريت و جنبه¬هاي حقوقي کشتار زندانيان توسط جمهوري اسلامي خواهد بود. مي¬خواهيم از جنبه حقوقي ببينيم چه کارهايي مي¬تواند در اين زمينه انجام شود و چه کارهايي تا به حال انجام شده...

راديو تلاش: معذرت مي¬خواهم. آيا در همين زمينه، يک متخصص حقوقي را به خصوص در رابطه با حقوق بين¬الملل دعوت کرده¬ايد يا نه؟
مژده ارسي: بله. برنامه¬مان اين هست که از حقوق¬دانان دعوت به عمل آوريم.
همان طور که گفتم، ما الان در حال تدارک هستيم. کساني خودشان را معرفي کرده¬اند. بايد مقالات برسد و بررسي شود تا اگر به موضوع ربط دارد، اگر مناسب هست، در برنامه سمينار گنجانده مي¬شود. الان مصاحبه¬اي که شما ترتيب داديد، کمکي براي ماست که از همين جا بخواهيم هر کسي توي اين زمينه¬ها مي¬تواند همکاري کند.
اگر کسي مقاله¬اي دارد، نظري دارد، کار کرده ازشان خواهش کنيم که همکاري کنند و براي ما اين مقالات را ارسال کنند و برنامه سخنراني¬ها و مطالب سمينار به عنوان امري قطعي و تمام شده نيست که ما بگوييم در هر موضوعي که الان اشاره شد، مقالات بسته شده و ديگر مقاله پذيرفته نمي¬شود. اين در واقع، يک فراخوان عمومي است و ما از همه مي¬خواهيم که اگر در اين زمينه¬ها اطلاعي و يا امکان کمک رساني به ما را دارند، خواهش مي¬کنيم که با ما همکاري کنند.

راديو تلاش: بله سپاس گذاريم از شما دوست بسيار عزيز و گرامي و ما متشکريم از اين که شما تشريف آورديد.
و اما من دو تا سوال دارم درباره اين مساله. آيا شما برنامه¬اي داريد که يادي حداقل بکنيد از زندانيان سياسي در جهان. همان جوري که مي¬دانيد نظام خون و سرمايه جهاني، نه تنها در ايران بلکه در خيلي از نقاط دنيا همچنان دست به کشتار آزاديخواهان مي¬زند و آن¬ها را زندان، شکنجه و اعدام مي¬کند.
مژده ارسي: بله. از اول، بناي کار گفتگوهاي زندان اين بوده است که بررسي مساله زندان مختص و خلاصه به مساله ايران نمي¬شود و اگر دقت کرده باشيد يا به دست¬تان رسيده باشد، ما هر شماره، راجع به زندان در کشورهاي ديگر مقاله داشتيم، موضوع داشتيم که چاپ شده است. در واقع مساله ترکيه، زندان در ترکيه، در اسپانيا، در آلمان، در آمريکاي جنوبي، مساله شکنجه و تمام اين¬ها مطرح شده است و ما هم دقيقا قضيه را به اين شکل مي¬بينيم. و يک شب از سمينار به شب همبستگي با زندانيان سياسي اختصاص دارد که از نيروهاي مترقي دنيا، از اشخاص شناخته شده سياسي- انقلابي که در سطح دنيا هستند، از زندانياني مثل موميا ابوجمال احتمالا پيام خواهيم داشت و اين¬ها پيام همبستگي مي¬فرستند. و در واقع پيام همبستگي¬شان را با زندانيان سياسي ايران که به طبع پيام همبستگي ما و زندانيان سياسي ايران با آن¬ها هست، هم در شب همبستگي زندانيان سياسي ايران طرح مي شود.

راديو تلاش: بله سپاسگزارم. يک سوال ديگر، آيا به نظر شما زمينه حقوقي دارد که زندانيان سياسي به جا مانده از کشتار سال 67 يا از بدو ورود جمهوري اسلامي به اشکال جامعه ما تا کنون به جا مانده¬اند يا خانواده اعدام شده¬ها، به مراجع بين المللي شکايت بکنند؟ به صورت جمعي و يا به صورت فردي...
مژده ارسي: ما اين موضوع را به بحث خواهيم گذاشت. و اين مساله¬اي است که بايد بررسي بشود. امکانش بررسي بشود و اين امر که تجربه¬هاي عملي که کلا جنبش¬هاي جهاني بر سر اين مساله داشته¬اند و بايستي تمام مسايل را از زواياي مختلف بررسي کنيم. اين امر، يکي از موضوعاتي است که در سمينار به آن پرداخته مي¬شود و بحث مي¬شود. ما اميدواريم که بتوانيم در اين سمينار، اين موضوع را به بحث بگذاريم و اميدواريم که به يک نتيجه برسيم. ولي حتما همان طور که مي دانيد، بحث سر اين نيست که ما در هر سميناري يا سخنراني، سريع به نتيجه برسيم، مهم اين است که موضوع از جنبه هاي مختلف بررسي بشود، باز بشود، بحث و گفتگو بشود و اصلا به عنوان يک موضوع در سطح وسيع¬تر طرح بشود.

راديو تلاش: بله سپاسگزار. يک مطلب ديگري در همين رابطه. اساسا من خيلي ميل داشتم بدانم که شرکت¬کنندگان در اين سمينار، حالا چه سخنرانان و يا چه کساني که به صورت آزاد شرکت مي¬کنند، به اصطلاح مي¬توانند از همه نقاط جهان در اين سمينار شرکت بکنند؟ و اساسا هزينه¬ها چه جوري خواهد بود؟ به چه شکلي خواهد بود؟ آيا شما امکانات مالي به اين گستردگي را داريد يا با کمک¬هاي مالي از رفقا و دوستان در اين رابطه جمع آوري مي کنيد؟
مژده ارسي: موضوع مهم و در واقع خيلي مهمي رو مطرح کرديد. مساله اين است که شرکت براي همه آزاد است. ما در اطلاعيه¬هاي شماره 2 و 3 اعلام کرده¬ايم. ما سميناري سه روزه، با جاي خواب و غذا پيش¬بيني کرده¬ايم و متاسفانه هيچ امکان مالي¬اي تاکنون از هيچ نهادي نتوانسته¬ايم بگيريم. خيلي¬ها مطرح مي¬کنند که مساله ايران حساس است! و به خاطر موضع¬گيري¬هاي سياسي و مساله روابط کشورهاشون، هيچ امکان مالي در اختيار ما قرار نداده¬اند و تاکنون از جريانات سياسي خودمان هم، متاسفانه کمک مالي دريافت نکرده¬ايم و ثبت نام¬ها، هزينه¬ها، حتي هزينه سخنران¬ها هم متاسفانه به عهده خود سخنران¬هاست. و دوستان لطف کردند که با هزينه خودشان از کشورهاي مختلف از آمريکا، کانادا، کشوهاي مختلف اروپايي، حتي از آمريکاي جنوبي حاضر شدند، در سمينار شرکت کنند ولي همه اين¬ها متاسفانه با هزينه خودشان بوده است.

راديو تلاش: بله سپاسگزارم. به هر صورت برايتان آرزوي موفقيت مي¬کنم و سپاسگزارم از اينکه دعوت ما را پذيرفتيد و در خدمت شما بوديم. ضمن آرزوي موفقيت براي شما و همه دست¬اندرکاران اين سمينار، اميدوارم که ما در هفته¬هاي بعدي هم بتوانيم از وجود شما و ساير رفقا در جهت اطلاع رساني به شنوندگان در اين زمينه استفاده کنيم.
مژده ارسي: خيلي ممنون از امکاني که در اختيارم گذاشتيد. من در آخر فقط يک خواهش ديگر داشتم و آن اين است که دوستان عزيز و رفقايي که مي¬خواهند در سمينار شرکت کنند، لطف کنند و سريعا تماس بگيرند. آدرس¬ها داده شده و روي سايت هاي مختلف هست...

راديو تلاش: بله روي سايت هاي مختلف هست.
مژده ارسي: لطف کنند، براي ما اين فرم¬ها را پر کنند، چون ما بايد هزينه جا و غذا را از قبل پرداخت کنيم و بايد بدانيم که چه تعدادي شرکت مي¬کنند که از نظر تدارکاتي ما مشکلي نداشته باشيم.

راديو تلاش: بله، سپاسگزارم. اميدوارم شنوندگان عزيز که صداي شما را شنيدند و مي¬شنوند و صداي ما را، در اين باره همکاري لازم را به عمل بياورند.

+++++++++++++++++++++++

علاقمندان هرچه زودتر ما را از تصميم خود، آگاه سازند. به ويژه با توجه به محدوديت ظرفيت سالن سخنراني¬ها و جاي خواب رزرو شده، کميته برگزار کننده بايستي زمان کافي براي تدارک مناسب¬تر و تغييرات لازم داشته باشد.
هزينه سه روز سمينار به همراه جاي خواب و غذا 75 يورو
هزينه سه روز سمينار به همراه غذا 40 يوروعلاقمندان مي¬توانند مبلغ فوق را به حساب
M., Esad
Sparkasse Leipzig
BLZ 860 555 92
Konto: 1800962521
International:
(IBAN): DE12 8605 5592 1800 9625 21
(BIC): WELADE8LXXX
واريز کنند و از طريق Email و يا نامه، آدرس و امکان تماس خود را به کميته برگزارکننده اطلاع دهند تا امکان خبررساني و هماهنگي با آنان ميسر باشد.
کميته برگزارکننده سمينار سراسري
درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران

Email: tondardialog@web.de
Internet: http://www.dialogt.net/seminar2005
Handy: 0174 4912843