صفحه نخست

 شبکه سراسری همکاری زنان ایرانی

حمله هاى گسترده به جنبش دانشجويى / انجمن زنان تارا

رژيم سركوبگر اسلامى بار ديگر با حمله هاى گسترده به جنبش دانشجويى ، وحشت و انزجار خود را از از قدرت آنان نشان داد.

سران رژيم كه اين روزها سخت مى كوشند تا چهره اى دموكراتيك و مصالحه جويانه از خود در انظار بين الملل نشان دهند در طى هفته هاى گذشته باز هم لكه سياه ديگرى در كارنامه سراسر جنايت خود ثبت كردند .

در اين مدت حدود 30 تن از فعالان و مبارزين در كرج و تهران بازداشت شده و روانه سياهچالهاى قرون وسطايى حكومتيان شدند .

مدعيان منش اسلامى و مناديان دفاع از حقوق زنان در اين ميان زنان و دختران مبارز را نيز ناجوانمردانه مورد حمله و سركوب قرار داده و4 تن از فعالين انجمن تارا (مريم خرمى ، شيوانظرآهارى ،هانيه نعمتى ، اكرم پرنيان را در منازلشان بازداشت و پس از بازجويى هاى طولانى مدت و فشارهاى روحى و روانى بعد از چند روز آزاد كردند.

اما بسيارى از مبارزين هنوز در بند اسارت هستند و عجبا كه سازمان ملل متحد اين نقض آشكارحقوق بشر را ميبيند و دم برنمي‌ آورد( دستگيرى 7 تن از فعالين جنبش دانشجويى در مقابل سازمان ملل متحد در تهران)

موج سركوب و بازداشت در حالى آغاز شد كه پيش از آن نيز حكومت نشان داده بود تا چه حد از فعاليتهاى مبارزين در آستانه ى 18 تيرماه وحشت دارد. حكومت نظامى اعلام نشده در تهران و به خصوص در اطراف دانشگاه حكايت از آن دارد كه سران رژيم خود را براى رويارويى با جنبش آزادى خواهى ملت ايران آماده كرده اند و از همين رو در طى هفته هاى گذشته رهبران دانشجويى را روانه زندان كردند تا بتوانند سالگرد كشتار 18 تير را در نبود آنان كمرنگ كنند.

حالا كسانى كه تا ديروز طنين صدايشان آرام بخش وجودتان بود امروز پس از يك مبارزه سخت و نفس گير با ضحاكان زمان پشت درهاى سلولهايى به وسعت تنهايى شان چشم اميد به قدمهاى پر توان شما دوخته اند.
امروز جنبش دانشجويى ايران خسته تر از هميشه اما راسخ تر از قبل دست يارى به سوى شما دراز ميكند

فريادمان را بشنويد ، آنان از ما ترسيده اند

چرا كه هراس دارند 18 تيرها را به روز نابوديشان تبديل كنيم و از همين است كه ميخواهند با سركوب و ارعاب چراغ مبارزه را خاموش كنند اما غافل از اينكه شما هستيد ، ملت ايران خواهد بود و خواهد جنگيد و تا آخرين نفس اين چراغ را روشن نگه خواهد داشت.

حمايتتان فريادمان را رساتر ، گامهايمان را استوارتر و قدمهايمان را راسخ تر خواهد نمود

انجمن زنان تارا

tarademocratic@yahoo.com


2004© All rights reserved for SHABAKEH.ORG Webmaster